Disertație

DATA EXAMENULUI: 14.07 – 16.07.2020

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 08.07. – 10.07.2020

PROGRAM SECRETARIAT: 12:00 – 14:00

Lucrarea de disertaţie va avea la sfârşit DECLARAŢIA DE AUTENTICITATE.

Este OBLIGATORIU să fie însoţită de REFERATUL profesorului coordonator cu NOTA acordată de către acesta.

În lipsa referatului studentul NU POATE participa la examen întrucât această notă face parte din media de absolvire a celor patru semestre de studiu.

Alăturat sunt afişate modelele pentru DECLARAŢIE şi REFERAT:

Editabile color:

Declarație de autenticitate

REFERAT PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE

Pdf alb-negru:

declarație-autenticitate

REFERAT-LUCRARE-LICENTA

Procedura privind desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II MASTER

care doresc să susțină EXAMENUL DE DISERTAŢIE în sesiunea

 14 – 16 IULIE 2020

 

În perioada 07.07.2020-10.07.2020 se poate completa cererea pentru înscrierea la examenul de licenţă la următorul link:

 https://docs.google.com/forms/d/1QOsO1Vou25FPvB-LaA08nM9I6A_Zahlejjtr_dUy2Q8

Dosarul de înscriere la examenul de licență trebuie să conţină umătoarele:

– copie a CERTIFICATULUI DE NAȘTERE și a DIPLOMEI DE LICENŢĂ– aceasta se poate ridica de la  Biroul Acte Studii din cadrul ULBS.

FIȘA DE LICHIDARE a absolventului, în conformitate cu Procedura operațională privind întocmirea, completarea și eliberarea fișei de lichidare pentru absolvenți, aprobată în ședința Senatului ULBS din data de 26.05.2016. Acestea vor fi trimise spre verificare și semnare de către cei în drept în ordinea următoare: bibliotecă, serviciul social și serviciul financiar-contabilitate. Operaţiunea este efectuată de către personalul secretariatului. Acestea vor fi trimise spre verificare și semnare de către cei în drept în ordinea următoare: bibliotecă, serviciul social și serviciul financiar-contabilitate. În scopul optimizării procesului de întocmire a fișelor de lichidare pentru absolvenții ULBS din promoția 2020, conform Procedurii privind desfășurarea on-line a a examenelor de finalizare a studiilor, aprobată în Cosniliul de Administrație al ULBS în ședința din 20 mai 2020,  responsabilitatea verificării COMPLETĂRII CHESTIONARULUI DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACȚIE PRIVIND SERVICIILE OFERITE DE ULBS, revine secretariatelor facultăților. Astel, viitorii absolvenți trebuie să completeze formularul electronic, folosind adresa: http://calitate.ulbsibiu.ro/pag/satisfactie.php până la data de 01.07.2020. Chestionarul poate fi accesat doar de pe adresele instituționale ale studenților. Studenții care nu vor avea fișa de lichidare complet rezolvată (adică au debite către un anumit serviciu/ bibliotecă) vor fi informați de către secretara de specializare/ secretarul șef al facultății, prin e-mail/telefonic, asupra naturii debitelor. În caz de rezolvare, absolvenții vor transmite către secretariat, tot via e-mail, dovada lichidării debitelor.

– absolvenții își trimit LUCRAREA DE DISERTAŢIE, însoțită de documentele privind originalitatea lucrării, (declaraţia priviind originalitatea lucrării semnată de student şi îndumător)  pe adresa de mail a profesorului coordonator care v-a încărca lucrarea pe drive-ul de pe platforma classroom. Documentele vor fi încărcate în format pdf., și vor avea pe fiecare pagină semnătura olografă a absolventului. Teza de diseraţie trebuie să conţină atasat la finalul acesteia pe lângă această declaraţie şi CV-ul absolventului în format Europass.

NERESPECTAREA UNEIA DIN ACESTE CERINŢE ATRAGE DUPĂ SINE NEÎNSCRIEREA ABSOLVENTULUI LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE.

Anunt disertaţie

norme_SAD

Domnul și Maica Domnului să vă binecuvinteze!