Cuprinsul acestui studiu

Scara   1

Introducere

 1. UN MIC REZUMAT AL STUDIULUI, INCLUZÂND ȘI CONLUZIILE LUI, PE SCURT
 2. CE ESTE CANONUL?‎
 3. […CUM ȘI DE CĂTRE CINE SE APLICĂ SFINTELE CANOANE ȘI ICONOMIA LOR. LA DOGME SE POATE APLICA ICONOMIA?]
 4. A FACE DIN CANOANE DOGME, ÎNSEAMNĂ A DEVENI ERETIC
 5. SFÂNTUL BOTEZ, INCLUSIV ÎN FORMA LUI EXTERIOARĂ, ESTE O DOGMĂ SAU UN CANON?

Infaibilitatea Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit

Nici ereticii, nici schismaticii, nici adunarea nelegiuită (parasinagoga) nu au harul mântuirii, după Sfânta Biserică

Un mic cuvânt despre sfințenia colivazilor

Orosul din 1756 al primirii ereticilor prin botez (neabrogat)‎

Sfântul Paisie de la Neamț

Opinia Părintelui Arhid. Ioan Ică jr.

Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul – Pidalion

 1. CANONUL 46
 2. CANONUL 47

Sfântul Marcu Ascetul: Nu ne mântuim prin fapte ci în dar, prin Sfântul Botez. Faptele doar actualizează harul, ferindu-ne de stricăciunea firii, dar nu acumulează vreun merit. Așadar, erezia că s-ar putea mântui vreun eretic, făcând fapte bune, chiar și mucenicie, cade.

 Dezlegare, Mărturisesc un botez 

Agravarea căderii în erezii a Romei vechi prin Conciliul Tridentin, cu exemplificare prin îndepărtarea și mai accentuată de Sfântul Botez Ortodox

Va urma:

I.           Introducere

Dr. Alexandru Anastasiu

Publicat în Articole teologice, Despre Sfintele Taine | Etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Conferința doctorală a zilelor șaguniene, 2020

PANEL I

Panel I 14 00 – 16 30 (Moderatori Pr. Prof. Dr. Constantin NECULA și Prof. Dr. Sebastian MOLDOVAN)
14:00 – 14:30 Ierom. Drd. DANIIL [DANIEL-COSMIN] PINCIUC: Trei temple „acheiropoietos”: Hristos, Fecioara și omul. Câteva considerații de antropologie duhovnicească cu referire la Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului.

14:30 – 15:00 Drd. RAȚ ILEANA MANUELA: Ochii Maicii Domnului, de Tudor Arghezi.

15: 00 – 15:30 Pr. Drd. Ionel Cuțuhan: Muntele Ceahlău și împrejurimile sale – istorie, legendă, spiritualitate;

15:30 – 16:00 Pr. Drd. Alexandru Socaciu:  Satul făgărăşean Veneţia de Jos: cum s-a ridicat o şcoală confesională şi ce urmări a avut?”

16:00 – 16:30 Medic Drd. GABRIEL-FLORIN CAȘCAVAL:  Procrearea Asistată Medical. O serie de reflecții teologice.”

Pentru a participa la întâlnirea video, dă clic pe acest link:

https://meet.google.com/jfy-nstj-tdx

Pentru a participa telefonic, formează +40 31 227 7397 și introdu acest cod PIN: 388 573 860#
Pentru a vedea mai multe numere de telefon, dă clic pe acest link: https://tel.meet/fhn-ttid-qrf?hs=5

PANEL II

Panel II: 14:00 – 16:30 (Moderatori Pr. Prof. Dr. Nicolae CHIFĂR; Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA)

14:00 – 14:30 Pr. Protopop Drd. BENGA DANUȚ-GHEORGHE:  „Dumnezeiasca Liturghie, aspectul sacramental și duhovnicesc”.

14:30 – 15:00 Pr. Drd. VIRGIL-ALEXANDRU ANASTASIU:
„Timpul, sluga lui Dumnezeu – o analiză patristică a relativității timpului în percepția omului”.

15:00 – 15:30 Drd. POPA ȘTEFAN:  “Ecumenismul analizat din perspectiva Muzeologiei. Studiu de caz: Muzeul Internațional al Reformei de la Geneva, Elveția”.

15:30 – 16:00 Pr. Drd. Remus RĂZVAN:  Date istorice privind personalitatea lui Zaharia Boiu. Testamentul olograf și autentic”.

16:00 – 16:30 Daniel Puia-Dumitrescu: In căutarea unui tipar catehetic: modelul diasporei din Italia în pastorația tinerilor;

16:30 – 17:00 Drd. Daniel CREȚU: Sinodul de la Lyon (1274)

17:00  – 17:30 Pr. Drd. Sorin Mustață: satul Vad din Țara Făgărașului

Pentru a participa la întâlnirea video, dă clic pe acest link:

https://meet.google.com/ihc-kdma-iyu

Pentru a participa telefonic, formează +40 31 227 7528 și introdu acest cod PIN: 757 721 196#
Pentru a vedea mai multe numere de telefon, dă clic pe acest link: https://tel.meet/yku-qspk-hau?hs=5

Publicat în Articole teologice | 1 comentariu

Documente necesare Școlii Doctorale 2020 ULBS (domeniul Teologie)

 1. Tematică Misiunea Bisericii după Noul Testament și în contemporaneitate    
 2. Ica Ioan jr suport Curs Doctorat Sibiu
 3. http://patriarhia.ro/linkuri-540.html
 4. Biblioteca-Teologie-servicii-oferite-in-anul-univ-2020_2021
 5. Eco_Umberto_Cum_se_face_o_teza_de_licenta_2006
 6. Ghid-Practic-Deontologie-Academica
 7. Metodologia cercetării ştiinţifice
 8. Metodologia_traducerii_textelor_patristice
 9. orar-scoala-doctorala-teologie-2020-2021
 10. orar-teologie
 11. Pașii de intrare în contul ANELIS
 12. Rap-activ-preg-avansata-MEC
 13. Pacurariu-Mircea-Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane-I
 14. Pacurariu-Mircea-Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane-II
 15. Pacurariu-Mircea-Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane-III
 16. OMEN-5110-2018
 17. Ordin-nr.-6129-din-2016-standarde-titluri-didactice_1
 18. ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2020
 19. AbrevieriVol1

Din Omen 5110-2018:

„ANEXA 32
COMISIA DE TEOLOGIE
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor
standarde minimale:

 1. doctorandul are cel puţin trei publicaţii ştiinţifice în reviste indexate în bazele
  de date recunoscute în anexa nr. 32 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
  cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
  necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
  superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător
  de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 2. în cazul revistelor cu o listă lungă de aşteptare, se pot lua în considerare
  studiile care au fost acceptate spre publicare de către editorii revistei (cu
  prezentarea dovezii de accept), caz în care se va furniza un cod DOI identificabil;
 3. autorul a participat cu cel puţin două comunicări la manifestări ştiinţifice/şcoli
  de vară ale doctoranzilor (ca rezultate parţiale ale propriilor cercetări), iar acestea
  au fost publicate în volumele colective ale acestor manifestări.”
 
 
Publicat în Articole teologice | Lasă un comentariu

Orar Școală Doctorală 2020 ULBS

ORAR ŞCOALA DOCTORALĂ
Semestrul 1, anul univ. 2020 – 2021


C1 – Universitate ( vezi orarul Şcolii Doctorale)

Etica și integritatea academică

Miercuri, la două săptămâni, începând cu Sf. Cuv. Parascheva 19-21 17-19
Codul pentru curs 4vzzzyy
Linkul Meet https://meet.google.com/lookup/cwpycxyjse

Metodologia cercetării ştiinţifice: științe umaniste

Sâmbătă, săptămânal, 9-12 10-12

Pr. Prof. Dr. Daniel Buda

https://meet.google.com/lookup/d46lnklvc7

https://classroom.google.com/c/MTgyMjQ5OTg2Mjk4

Ioan Albu

Codul pentru curs hfuomkk

https://classroom.google.com/u/0/c/MTg4MjYwMTkwODgw


C2 – comun pentru toţi doctoranzii de la teologie
Teologia ortodoxă modernă și contemporană: parcurs, figuri, interpretări; limbi clasice.
(Arhid.prof.univ.dr. I.Ică jr., Prof.dr. Sebastian Moldovan)

Vineri, săptămânal, 11-13

Linkul Meet https://meet.google.com/lookup/dgoysmtgcd

Linkul clasei https://classroom.google.com/c/MTg5MzE3NzMzNTIw


C3.1 – Istorice –Practice
Perioada bizantină și postbizantină: probleme istorice, dogmatice și liturgice.
(Pr. Prof.univ.dr. Vasile Grăjdian, Pr. Prof.univ. dr. Nicolae Chifăr, Prof.univ.dr. Ciprian Streza)

Pr. Prof.univ.dr. Vasile Grăjdian

https://meet.google.com/lookup/dya7kwexuk

Pr. Prof.univ. dr. Nicolae Chifăr

Codul clasei zo7xuci

https://meet.google.com/lookup/e4ocopspuw

Prof.univ.dr. Ciprian Streza

Codul clasei f4zcaoh

Linkul clasei https://classroom.google.com/c/MTQ5NzY4NDI1NTk5

https://meet.google.com/ats-ixpy-etg


C3.2 – Biblice –Sistematice
Biserica și misiunea ei după Noul Testament și în perioada contemporană
(Arhid. Prof.univ.dr. Ioan Ică Jr, Pr. prof.univ.dr. Aurel Pavel, Prof.dr. Sebastian Moldovan, Lect. univ. dr. Ciprian Toroczkai)

Vineri, săptămânal, 13-15

Codul clasei jgnh2tr

Linkul Meet https://meet.google.com/lookup/f2utontdjq

Linkul clasei https://classroom.google.com/c/MTUwMTk4NDcwMDcy


Link-urile de mai sus trebuie accesate de pe browser-ul atașat contului de email al facultății.

De aceea, dacă nu v-ați făcut până acum cont „@ulbs.ro”, vă rog să completați formularul de mai jos, din timp, pentru a avea, până la data primului curs, acces la el.

https://myaccount.ulbsibiu.ro/register.php

Conferința doctorală a zilelor șaguniene, 2020

 

Domnul și Maica Domnului să vă binecuvânteze!

Publicat în Articole teologice | Lasă un comentariu

Documente necesare

 1. Tematică Misiunea Bisericii după Noul Testament și în contemporaneitate 
 2. Ica Ioan jr suport Curs Doctorat Sibiu
 3. http://patriarhia.ro/linkuri-540.html
 4. Biblioteca-Teologie-servicii-oferite-in-anul-univ-2020_2021
 5. Eco_Umberto_Cum_se_face_o_teza_de_licenta_2006
 6. Ghid-Practic-Deontologie-Academica
 7. Metodologia cercetării ştiinţifice
 8. Metodologia_traducerii_textelor_patristice
 9. orar-scoala-doctorala-teologie-2020-2021
 10. orar-teologie
 11. Pașii de intrare în contul ANELIS
 12. Rap-activ-preg-avansata-MEC
 13. Pacurariu-Mircea-Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane-I
 14. Pacurariu-Mircea-Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane-II
 15. Pacurariu-Mircea-Istoria-Bisericii-Ortodoxe-Romane-III
 16. OMEN-5110-2018
 17. Ordin-nr.-6129-din-2016-standarde-titluri-didactice_1

Din Omen 5110-2018:

„ANEXA 32
COMISIA DE TEOLOGIE
Standarde naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor
În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor
standarde minimale:

 1. doctorandul are cel puţin trei publicaţii ştiinţifice în reviste indexate în bazele
  de date recunoscute în anexa nr. 32 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
  cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale
  necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
  superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător
  de doctorat şi a atestatului de abilitare;
 2. în cazul revistelor cu o listă lungă de aşteptare, se pot lua în considerare
  studiile care au fost acceptate spre publicare de către editorii revistei (cu
  prezentarea dovezii de accept), caz în care se va furniza un cod DOI identificabil;
 3. autorul a participat cu cel puţin două comunicări la manifestări ştiinţifice/şcoli
  de vară ale doctoranzilor (ca rezultate parţiale ale propriilor cercetări), iar acestea
  au fost publicate în volumele colective ale acestor manifestări.”
Publicat în Doctorat, Documente necesare pentru doctorat | Lasă un comentariu

Orar

ORAR ŞCOALA DOCTORALĂ
Semestrul 1, anul univ. 2020 – 2021


C1 – Universitate ( vezi orarul Şcolii Doctorale)

ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA

Miercuri, la două săptămâni, începând cu Sf. Cuv. Parascheva 19-21 17-19
Codul pentru curs 4vzzzyy
Linkul Meet https://meet.google.com/lookup/cwpycxyjse

Metodologia cercetării ştiinţifice: științe umaniste

Sâmbătă, săptămânal, 9-12 10-12

https://meet.google.com/lookup/d46lnklvc7

https://classroom.google.com/c/MTgyMjQ5OTg2Mjk4

Ioan Albu

Codul pentru curs hfuomkk

https://meet.google.com/lookup/aaaefxkifi?authuser=0&hs=179

https://classroom.google.com/u/0/c/MTg4MjYwMTkwODgw


C2 – comun pentru toţi doctoranzii de la teologie
Teologia ortodoxă modernă și contemporană: parcurs, figuri, interpretări; limbi clasice.
(Arhid.prof.univ.dr. I.Ică jr., Prof.dr. Sebastian Moldovan)

Vineri, săptămânal, 11-13

Linkul Meet https://meet.google.com/lookup/dgoysmtgcd

Linkul clasei https://classroom.google.com/c/MTg5MzE3NzMzNTIw


C3.1 – Istorice –Practice
Perioada bizantină și postbizantină: probleme istorice, dogmatice și liturgice.
(Pr. Prof.univ.dr. Vasile Grăjdian, Pr. Prof.univ. dr. Nicolae Chifăr, Prof.univ.dr. Ciprian Streza)

Pr. Prof.univ.dr. Vasile Grăjdian

https://meet.google.com/lookup/dya7kwexuk

Pr. Prof.univ. dr. Nicolae Chifăr

Codul clasei zo7xuci

https://meet.google.com/lookup/e4ocopspuw

Prof.univ.dr. Ciprian Streza

Codul clasei f4zcaoh

Linkul clasei https://classroom.google.com/c/MTQ5NzY4NDI1NTk5

https://meet.google.com/ats-ixpy-etg


C3.2 – Biblice –Sistematice
Biserica și misiunea ei după Noul Testament și în perioada contemporană
(Arhid. Prof.univ.dr. Ioan Ică Jr, Pr. prof.univ.dr. Aurel Pavel, Prof.dr. Sebastian Moldovan, Lect. univ. dr. Ciprian Toroczkai)

Vineri, săptămânal, 13-15

Codul clasei jgnh2tr

Linkul Meet https://meet.google.com/lookup/f2utontdjq

Linkul clasei https://classroom.google.com/c/MTUwMTk4NDcwMDcy


Link-urile de mai sus trebuie accesate de pe browser-ul atașat contului de email al facultății.

De aceea, dacă nu v-ați făcut până acum cont „@ulbs.ro”, vă rog să completați formularul de mai jos, din timp, pentru a avea, până la data primului curs, acces la el.

https://myaccount.ulbsibiu.ro/register.php

Domnul și Maica Domnului să vă binecuvânteze!

Publicat în Doctorat, Orar | Lasă un comentariu

Disertație

DATA EXAMENULUI: 14.07 – 16.07.2020

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 08.07. – 10.07.2020

PROGRAM SECRETARIAT: 12:00 – 14:00

Lucrarea de disertaţie va avea la sfârşit DECLARAŢIA DE AUTENTICITATE.Este OBLIGATORIU să fie însoţită de REFERATUL profesorului coordonator cu NOTA acordată de către acesta.

În lipsa referatului studentul NU POATE participa la examen întrucât această notă face parte din media de absolvire a celor patru semestre de studiu.

Alăturat sunt afişate modelele pentru DECLARAŢIE şi REFERAT:Editabile color:

Declarație de autenticitate

REFERAT PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE

Pdf alb-negru:

declarație-autenticitate

REFERAT-LUCRARE-LICENTA

Procedura privind desfășurarea online a examenelor de finalizare a studiilor

 

Domnul și Maica Domnului să vă binecuvinteze!

Publicat în Disertație | Lasă un comentariu

Sem. 2

Orarul semestrului și anului final

Apologetică

Examen:

•26 iunie: Apologetică
Domnul Ciprian Toroczkai a răspuns e-mail-ului despre examen. A spus că trebuie să facem o lucrare în care să tratăm o temă de apologetică la alegere, ce vrem noi, care să aibă în jur de 10 pagini.

curs apologetica master

Dogmatica

Examen:

•23 iunie: Spiritualitate sau Dogmatică
•25 iunie: Spiritualitate sau Dogmatică
Deoarece s-a suprapus programa la TDTD cu ceea ce am facut anul trecut, parintele doreste sa ii trimitem aceleasi lucrari pe care le-am facut atunci, in care fiecare am dezbatut o tema a unui teolog.

Dragi studenti de anul II Master. Va comunic modalitatea de examen. Anume, aveti de pregatit lucrarea de seminar pe una din temele cursurilor si materialelor de seminar (sau pe o tema conexa acestora inspirata din lecturile dumneavoastra din domeniul teologiei doctrinare ale celorlalte confesiuni, curente de gandire filosofica, carti ale profesorilor de dogmatica, etc) pe care vi le-am trimis. Trebuie sa imi trimiteti aceasta lucrare de seminar cu o saptamana inainte de data examenului. Examenul va consta din sustinerea online, in prezenta virtuala online a altor 2-3 colegi a acestei lucrari, plus raspunsul la o intrebare suplimentara din materialele transmise pana acum pentru temele de curs si seminar.

Despre_maladiile_teologiei._Marginalii

REZUMAT-petru Rezus

paradigme stan

Contribuția specifică a Pr.Profesor Isidor Todoran

petru-rezus-curs-de-teologie-fundamentala

Teorii ontologizante ale transmiterii vinii pacatului stramosesc

wccfops2.075

Liturghie_si_ecumenism._Valente_fundamen

Valentin-MOŞOIU-„Liturghia-după-Liturghie”-ca-reper-misionar-ecumenic-al-gândirii-Pr.-Prof.-Ion-Bria.-O-perspectivă-critică

Ion_Bria-Dictionar_de_Teologie_Ortodoxa_text

dumitru Popescu Stiinta Si Teologie. Preliminarii Pentru Dialog_text

viata si opera Pr Dumitru Popescu

dogmatica_si_dogmatisti_extras

Misiune_parohie_pastoratie

Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

IPS_IRINEU_POPA

Ica sen moduri de comuniune

Biobibliografie Ica senior

Ica jr ontologia

eshatol IPS IRINEU

Costache Doru – Creationism si evolutionism

Costache Doru – Apologetic, moral si mistic

Costache Doru – Omul si lumea

Costache Doru – Microcosmos si macrocosmos

Misiologie

Examen: o lucrare la alegere din fișa materiei de mai jos.

•30 Iunie: Misiologie
Domnilor masteranzi, 

  Revin cu rugămintea de a intra pe google classroom, acolo veți găsi temele curs/seminar pe care le-am propus. Pe parcurs,unde este necesar, vă trimit și material, dar având in vedere că masterul presupune cercetare vă invit la muncă. Cred că examenul îl vom da on line, dar până atunci trebuie să-mi trimiteți contribuțiile Dv., respectiv , o lucrare de aprox. 4p. la temele de curs și 2p. pentru seminar. Pe baza acestor materiale vom face examenul. Succes. Pr.Pavel

FD Teologia misionară. metode noi în cercetarea și practica pastoral-misionară

INTRODUCERE

centenarul unirii românilor si europa de azi

relația dintre parohie și scoala în viata și misiunea bisericii

Dumitru Staniloae

Contributia arhiepiscopului Anastasios Yannoulatos

Teologia misionară ortodoxă în România în secolul XX

Spiritualitate

Examen: o lucrare la alegere, cat mai de actualitate.

•23 iunie: Spiritualitate sau Dogmatică
•25 iunie: Spiritualitate sau Dogmatică

Dragi studenti de anul II Master. Va comunic modalitatea de examen. Anume, aveti de pregatit lucrarea de seminar pe una din temele cursurilor si materialelor de seminar (sau pe o tema conexa acestora inspirata din lecturile dumneavoastra din domeniul teologiei si doctrinelor mistice ale celorlalte confesiuni, filosofii si ideologii, etc) pe care vi le-am trimis. Trebuie sa imi trimiteti aceasta lucrare de seminar cu o saptamana inainte de data examenului. Examenul va consta din sustinerea online, in prezenta virtuala online a altor 2-3 colegi a acestei lucrari, plus raspunsul la o intrebare suplimentara din materialele transmise pana acum pentru temele de curs si seminar.

stoics

pitagora geometria sacra

 

orizonturi spirituale si eshatologice in antichitate

desavarsirea la stoici

combaterea reincarnarii

transmiterea formei lui Dumnezeu

formarea virtutilor prin nevointe

 

mistagogie si neuroteologie

short evaluation neurotheology terminat

Rugaciunea lui Iisus

isihasm vs yoga

Isihasm, Kabbala, Yoga

transhumanismul in modernitate

transhumanism – religia globalizarii

Antropologie

Examen:

3 iulie

Disertația

o vom susține on-line.

În principiu, perioada de înscriere este 8-10 iulie.

Lucrările le vom încărca pe platformă de pe contul instituțional (corespunzător adresei de e-mail cu @ulbsibiu.ro).

Fiecare pagină a lucrării trebuie semnată olograf, ceea ce înseamnă că va trebui să o printăm, să semnăm fiecare pagină, să o scanăm, iar apoi să o încărcăm într-un director pe care îl va realiza d. Paul Brusanowski.

În data susținerii ne vom loga pe platformă și vom prezenta de acasă lucrarea, ca într-o video-conferință.

Publicat în Sem 2 | Lasă un comentariu

Semestrul I anul II Master sistematice

Orar:

Orar an II sem II Master sistematice

Mariologie și isihasm:

Examen 28.01.2020 ora 12.

De prezentat o lucrare din lista de mai jos.

mariologie-si-isihasm

Specificul misionar și ecumenic al BOR:

Examen oricând 01.2020 la orice oră.

„Părintele Pavel ne-a transmis exigențele examenului. Nu avem o dată anune, ci trebuie să facem o lucrare de câteva pagini în care să analizăm 4-5 surse (cărți, studii etc) care să fie legate de una din temele cursului. L-am rugat astăzi să ne trimită fișa disciplinei ca să vedem exact care sunt subiectele. Lucrările nu trebuie să trateze strict temele de acolo, ci să aibă legătură cu ele.
Apoi, lucrarea trebuie discutată cu părintele, dar nu într-o zi anume, ci îl căutăm când suntem pe la facultate.”

Teologie socială și etică. Probleme speciale:

Examen 29.01.2020 ora 10.

Examen scris:

 1. un referat conform normelor de mai jos despre un subiect din programa analitică de mai jos
 2. cursul predat la ore.

Norme de redactare a referatelor 2017-18

Programa analitica Master II.1 17-18

Transformări ale religiosului:

Examen 03.02.2020 ora 13.

Examen scris din:

Curs Religii in diaspora Dinamici si interferente

„Dragi studenti,

va trimit atasat suportul de curs pentru acest semestru. Va rog sa confirmati primirea si sa il distribuiti colegilor!
O lista bibliografică în limba romană nu am reusit sa alcătuiesc, neavând suficiente lucrări pe temele cursului în această limbă. În parte am prevăzut însă textul cu note de subsol. Desigur, suportul de curs și aparatul său critic vor fi elaborate în timp și în vederea publicării, acum fiind într-o formă încă nepublicabilă, dar suficientă pentru a permite pregătirea examenului. Dar poate că dintre aceste note isi gasesc si recomandări bibliografice cei care sunt interesati.
Succes la examene!”

 

 

Publicat în Anul II master, Articole teologice, Sem 1 | Lasă un comentariu

Referințe Biblice

În studiile teologice de aici, în general, s-a citat (acolo unde nu se specifică) din ROB (BIBLIA din 1982[1]). Unde s-a citat din alte tălmăciri s-a specificat în paranteză care sunt acelea (în ordine alfabetică):

LXX (Septuaginta, ed. A. Rahlfs (Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1935; repr. În ediția a IX-a, 1971[2]),

†BA (Biblia redactată și adnotată de †ÎPS Bartolomeu Anania),

ROB1914 (BIBLIA din 1914, Ediția Sfântului Sinod, București, Tipografia Cărților Bisericești[3]),

TDC (Traducerea Dumitru Cornilescu[4]),

WLC (Westminster Leningrad Codex[5]).

[1] Aceasta este de fapt Biblia din 1936 [a Pr. Prof. Gala Galaction (†) (tradusă după textul grecesc al Septuagintei confruntat cu cel ebraic și raportată la traducerile moderne ale Sfintelor Scripturi] revizuită de mai multe colective de Preoți Profesori Ortodocși în: 1957, 1975, 1979. Text cules electronic de Preot prof. Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian 1999, Suceava. Ediție revizuită, corectată și tehnoredactată computerizat (2012) de ucenicii fratelui Traian Bădărău (†).

[2] Septuaginta greacă, versiunea 280-270 î.Hr.

[3] Text electronic, cules, adnotat, revizuit, corectat și tehnoredactat computerizat de ucenicii Fratelui Traian Bădărău (†), lucrare începută în 29.06.2009 și finalizată în 14.10.2018.

[4] Fost ierodiacon care și-a început căderea prin disprețul celor ce nu voiau să învețe Noul Testament exact așa cum îl înțelegea el, adică scolastic (fără lucrare lăuntrică de pocăință și fără de umilință, fără duh de rugăciune). Neștiind că trebuie mai întâi să se curețe de patimile cele gândite (printr-o pocăință nu declarativă și formală, ci lucrată continuu), acumulând și o cunoștință (superficială, de proastă calitate) care îngâmfă și uitând de dragostea smerită care zidește, a ajuns mai apoi să se lepede și de monahism, și de Ortodoxie, din dragostea de a-și urma propriile voințe și cugete (prin neascultare), de bani și de femei (la 1926 Cornilescu era deja căsătorit, și nu doar că era căsătorit, ci avea și un fiu, pe nume Alexandru cu Jeanne Ducommun, o elvețiancă care ori nu a vrut din dispreț, ori nu a putut din prostie să învețe vreodată limba română). A fost finanțat masiv (și ținut la ea în conac pentru a-și face traducerea de tristă amintire) de prințesa Ralu Callimachi pentru a introduce protestantismul în țară (prin denaturarea Bibliei după Textul Masoretic în limba franceză și prin cuvinte vulgare și tendențioase).

Nici el însuși nu înțelegea ceea ce a vrut Bunul Dumnezeu să scrie în Sfânta Scriptură, fiindcă nici nu citea tâlcuirile Sfinților Părinți, nici nu lucra curățirea de patimi și, de aceea, a făcut o Biblie după propriile lui păreri, prin care dorea să atragă cât mai mulți oameni din popor la ele. El însuși mărturisește aceasta, fără să-și dea seama:

„Dacă viața creștină a poporului izvorăște din cunoașterea Bibliei, iar eu nu pot înțelege ce este scris acolo, cum va înțelege oare poporul?”.

<https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Cornilescu>, luni, 19 august 2019.

Iar noi îi răspundem:

Tu nu ești un reper de cunoaștere, ci de întunecare. Ce dacă tu nu înțelegi ce scrie în cuvintele așa de limpezi ale Bibliei din 1914? Nu mai acuza poporul că este ca tine. Tu nu înțelegi Sfânta Scriptură din cauza propriilor tale patimi (și mai ales a îngâmfării) care nu te lasă să vezi adevărul. Nu acuza poporul de propriul tău întuneric, de propria ta neștiință. Poporul Ortodox român înțelege prea bine Biblia din 1914 și o și urmează în esența ei, având ajutor de la harul Sfântului Duh (care îi vine prin tâlcuirile Sfinților Părinți și prin lucrarea lui lăuntrică de cumințenie a smereniei).

Așadar, dacă tu însuți nu poți înțelege ce este scris în Biblie, cum o să faci să înțeleagă poporul ce este scris acolo? Îi vei face să înțeleagă doar pe cei răzvrătiți ca tine, dar nu ce este scris în Biblie, ci răstălmăcirile pe care le-ai făcut tu însuți Sfintelor Scripturi în traducerea ta, pentru pierzarea ta și a celor care îți urmează.

2 Ptr 1,19 Și avem cuvântul proorocesc mai întărit, la care bine faceți luând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci ziua și Luceafărul va răsări în inimile voastre,20 Aceasta știind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuiește după socotința fiecăruia;21 Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt.

2 Ptr 3,15 Și îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiți-o drept mântuire, precum v-a scris și iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui,16 Cum vorbește despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntăriți le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.17 Deci voi, iubiților, cunoscând acestea de mai înainte, păziți-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâți de rătăcirea celor fără de lege, să cădeți din întărirea voastră,18 Ci creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. A Lui este slava, acum și în ziua veacului! Amin

Dumitru Cornilescu a făcut o traducere într-un text accesibil (prin vulgarizare) al Bibliei din limba franceză (a pastorului elvețian Louis Segond) ajutându-se și de traducerile în limbile engleză și germană (deoarece nu cunoștea limbile greacă sau ebraică în care sunt scrise LXX, Noul Testament și Textul Masoretic), publicată în 1921. Ea este folosită datorită accesibilității (prin lipsa de profunzime și de taină, care sunt specifice doar Sfintelor Scripturi autentice) de toți sectarii, neoprotestanții și protestanții de pe la noi (până de curând), care renunță la taină în favoarea lesniciosului, pentru a-și stimula plăcerea de sine că au ajuns la cunoașterea deplină și pe din afară a Sfintelor Scripturi. Azi au început să se înmulțească tot mai mult traducerile denaturate (care au surse greșite și tendința de răstălmăcire pentru un prozelitism, după doctrinele reformei), astfel că cei de mai sus au mai multe variante deformate pentru a se reforma după ele.

Legăturile familiei Callimachi cu Geneva explică atât spiritualitatea protestantă care a caracterizat-o pe Ralu toată viața (ea a fost educată timp de patruzeci de ani de Miss Paxton, o bonă protestantă fanatică), cât și dorința ei de a mijloci o traducere a Bibliei care să joace, în spațiul românesc, rolul influent jucat de versiunea realizată de teologul elvețian Louis Segond în deceniul al optulea al sec. al XIX-lea.

<https://web.archive.org/web/20080419053425/http://www.odaia.go.ro/cornilescu.html>, duminică, 18 august 2019.

<https://vaisamar.wordpress.com/2012/09/01/despre-sotia-lui-d-cornilescu-jeanne-ducommun-si-despre-fiul-lor-alexandru-cornilescu/>, luni, 19 august 2019.

<https://vaisamar.wordpress.com/tag/ralu-callimachi/>, duminică, 18 august 2019.

[5] Acest text a început ca o transcriere electronică de către Whitaker și Parunak a ediției tipărite din 1983 a Bibliei Hebraica Stuttgartensia (BHS). Transcrierea se numește „text electronic Michigan-Claremont” și a fost arhivată la Oxford Text Archive (OTA) în 1987. De atunci, textul a fost modificat pentru a se conforma foto-facsimilului Codexului Leningrad, Firkovich B19A, aflat la Biblioteca Națională Rusă, St. Petersburg; de aici schimbarea numelui.

CĂRȚILE SFINTEI SCRIPTURI

în ordinea Cuprinsului în ordinea alfabetică a siglelor
VECHIUL TESTAMENT
Fc Facerea Ag Agheu
Ieșirea Am Amos
Lv Leviticul Avc Avacum
Nm Numerele Avd Avdia
Dt Deuteronomul Bar Baruh
Ios Iosua Navi Bel Bel și Balaurul
Jd Judecători Cânt Cântarea Cântărilor
Rut Rut Dn Daniel
1 Rg 1 Regi Dt Deuteronomul
2 Rg 2 Regi Ecc Ecclesiastul
3 Rg 3 Regi Epist Epistola lui Ieremia
4 Rg 4 Regi Est Estera
1 Par 1 Paralipomena Ezr Ezdra
2 Par 2 Paralipomena 3 Ezr Cartea a treia a lui Ezdra
Ezr Ezdra Fc Facerea
Ne Neemia Idt Iudita
Est Estera Ioil Ioil
Iov Iov Iona Iona
Ps Psalmii Ios Iosua Navi
Pr Proverbele lui Solomon Iov Iov
Ecc Ecclesiastul Ir Ieremia
Cânt Cântarea Cântărilor Is Isaia
Is Isaia Ieșirea
Ir Ieremia Iz Iezechiel
Plg Plângerile lui Ieremia Jd Judecători
Iz Iezechiel Lv Leviticul
Dn Daniel 1 Mac 1 Macabei
Os Osea 2 Mac 2 Macabei
Am Amos 3 Mac 3 Macabei
Mi Miheia Mal Maleahi
Ioil Ioil Man Manase
Avd Avdia Mi Miheia
Iona Iona Naum Naum
Naum Naum Ne Neemia
Avc Avacum Nm Numerele
Sof Sofonie Os Osea
Ag Agheu 1 Par 1 Paralipomena
Za Zaharia 2 Par 2 Paralipomena
Mal Maleahi Plg Plângerile lui Ieremia
Tob Tobit Pr Proverbele lui Solomon
Idt Iudita Ps Psalmii
Bar Baruh 1 Rg 1 Regi
Epist Epistola lui Ieremia 2 Rg 2 Regi
Tin Cântarea celor trei tineri 3 Rg 3 Regi
3 Ezr Cartea a treia a lui Ezdra 4 Rg 4 Regi
Sol Înțelepciunea lui Solomon Rut Rut
Sir Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah Sir Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah
Sus Istoria Susanei Sof Sofonie
Bel Bel și Balaurul Sol Înțelepciunea lui Solomon
1 Mac 1 Macabei Sus Istoria Susanei
2 Mac 2 Macabei Tin Cântarea celor trei tineri
3 Mac 3 Macabei Tob Tobit
Man Manase Za Zaharia
NOUL TESTAMENT
Mt Evanghelia după Matei Ap Apocalipsa
Mc Evanghelia după Marcu 1 Co 1 Corinteni
Lc Evanghelia după Luca 2 Co 2 Corinteni
In Evanghelia după Ioan Col Coloseni
FA Faptele Apostolilor Ef Efeseni
Rm Romani Evr Evrei
1 Co 1 Corinteni FA Faptele Apostolilor
2 Co 2 Corinteni Flm Filimon
Ga Galateni Flp Filipeni
Ef Efeseni Ga Galateni
Flp Filipeni Iac Iacob
Col Coloseni In Evanghelia după Ioan
1 Tes 1 Tesaloniceni 1 In 1 Ioan
2 Tes 2 Tesaloniceni 2 In 2 Ioan
1 Tim 1 Timotei 3 In 3 Ioan
2 Tim 2 Timotei Iuda Iuda
Tit Tit Lc Evanghelia după Luca
Flm Filimon Mc Evanghelia după Marcu
Evr Evrei Mt Evanghelia după Matei
Iac Iacob 1 Ptr 1 Petru
1 Ptr 1 Petru 2 Ptr 2 Petru
2 Ptr 2 Petru Rm Romani
1 In 1 Ioan 1 Tes 1 Tesaloniceni
2 In 2 Ioan 2 Tes 2 Tesaloniceni
3 In 3 Ioan 1 Tim 1 Timotei
Iuda Iuda 2 Tim 2 Timotei
Ap Apocalipsa Tit Tit

CUM TREBUIE CITITE TRIMITERILE

3,1 capitolul 3, versetul 1
3,1-7 capitolul 3, versetele 1 până la 7 (inclusiv)
3,1,3 capitolul 3, versetele 1 și 3
3,1-7,12 capitolul 3, versetele 1 până la 7, versetul 12
3,1-7; 9,5 capitolul 3, versetele 1 până la 7, capitolul 9, versetul 5
3,1 [text 1] 2 [text 2] 3 [text 3] […] 7 [text 7] capitolul 3, versetele 1 până la 3 urmate de textele respectivelor versete (fiecare din texte după numărul versetului propriu 1, 2 respectiv 3), capitolul 3 versetul 7 urmat de textul versetului 7 […]

 

(cifrele scrise îngroșat – fără paranteză – indică întotdeauna capitolul)

Publicat în Articole teologice | Lasă un comentariu

Curs scris Teologie Socială

Publicat în Teologie socială și etică. Fundamente | Lasă un comentariu