Examene și materii de pregătit pentru ele

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarna 2014 Anul IV

1. Omiletica

……………..gr. I+II:  16 ianuarie, ora 15.00

………………grupa III  : 18 ian.  , ora 15.00

………………material de invatat: -o predica dupa schema lui Augustin din Dacia (1c-structura.mistagogiei.omiletice) si un subiect de teorie rev/exp=o

unde:

rev= revelația

exp= experiența

o= omilia

………………examen scris

avem voie să folosim la examen Sfânta Scriptură și calendarul ortodox 2014.

2. Administrație Parohiala(opt.)

…….gr. I+II: 16 ian., ora 8.00

……..gr. III:   21 febr., ora 11.oo

…….. De invatat: din carte pag. 76-108 si 118-157:

Administratie Bisericeasca 4.1 pagina cu pagina

……..examen scris

3. Liturgica Practica

………………..gr. I+II: 16 ian., ora 11.00

……………….gr. III:  21 febr., ora12.00

………………de invatat:

Liturgica practica prima parte

Liturgica Practica 4.1

informații despre subiecte (tratate mai sus incomplet în notițe și la Înălțarea Sfintei Cruci chiar cu greșeli)  aflați în:

Liturgica-speciala pagina cu pagina și Liturghierul 2000, selectionat.

……………….examen scris

Am făcut rost de paginile lipsă din notițe, iată-le:

Completari liturgica practica 4.1 ultima ora cu paginile lipsa din notite si recopierea lor

Doamne ajută!

4.  Structuri retorice Patristice(opt)

…gr. I+II+III: 17 ian., ora 12.00

Pregatirea si prezentarea unui referat pe un subiect de Antropologie cu rasfrangerea asupra conditiei umane mai mult sau mai putin religioase, crestine, etc. In baza lui veti primi nota!

5. Liturgica

…………………..gr. I+II+III: 25 ian, ora 8.00

………………….de invatat: Liturgica-speciala pagina cu pagina pana la capitolul explicarea sfintei liturghi, dar fara acest capitol.

(Capitolul VI. Explicarea Sfintei Liturghii…………………………………………………………………….230). Atenție! Se pun întrebări minuțioase (și din notele de subsol)!

La examen-liturgica ne lasa si cu cartile de slujba-liturghier, ceaslov. El se dă oral împreună cu  examenul de: Realism Simbolic(opt.) Ritul Bizantin pagina cu pagina

6. Morala

………………………gr. I+II: 28 ian., ora 9.00

………………………gr. III:  24 ian., ora 10.00

…………………….de invatat:

din notitele de curs: Caiet Morala 4.1 se verifică dacă nu sunt completări la suportul de curs:

completare la Morala 4.1

Teologie morala An 4.1

Teologie morala cu completarea de mai sus, așezată la locul ei  An 4.1

……………………..examen scris, aceste subiecte: TMO an IV sem 1 2013-14 (1)

7. Problema Ecumenica contemporana(opt)

………………24.01.2014 după  examenul de morală

Dat fiind că opționalul  nu cuprinde decât ore de seminar, examenul va consta în prezentarea lucrărilor pregătite pentru aceste ore. Tematica seminarului este foarte vastă. Studenții pot a aborda orice problemă ecumenică actuală, de la oportunitatea participării Bisericilor Ortodoxe la dialogul ecumenic, până la provocările cu care se confruntă acestea și credincioșii ortodocși în contextul acestuia. Bibliografie:

Tratatul de Teologie Dogmatică și Ecumenică al părintelui I. Bria (București, 1999) și studii apărute în Revista Teologică (Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă , „Dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi celelalte Biserici creştine la nivel mondial „, Revista Teologica, nr.2/2011, p.203-221, http://www.revistateologica.ro/cautare.php?tag=ecumenism

… și multe altele).

Cele bune, de Sus!

DM

Un studiu foarte bine documentat dogmatic, canonic, istoric, patristic și actual este hotărârea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe a Georgiei:

http://teologiepastorala20102014.wordpress.com/2013/06/22/iii-teoria-ramificatiilor/

8. Ifr

Lucrarea de seminar: 18.01.2014 ora 11.00 toți cei ce nu și-au prezentat lucrarea de seminar până atunci…

Dragă Andrei, 

Transmite-le colegilor de la FR, cat și celor care nu au făcut lucrarea de seminar, că trebuie să realizeze o lucrare cu tema: „Lucrarea divină prin oameni și creație. Studiu comparativ între hinduism și creștinism”. Îți reamintesc condițiile: min. 5-6 pagini, respectarea normelor de redactare, prezentare orala in max 4 minute, predarea in format printat/scris la ora de seminar.

In ceea ce îi priveste pe colegii care nu au prezentat pana acum desi si-au ales tema sau nu au ales deloc tema, acestia vor avea posibilitatea prezentarii lor miercuri, in limita timpului disponibil.

 

Mult spor in sesiune!
Cu respect,

Drd. Florin Alexandru Pavel

Un foarte bun material pentru alcătuirea referatului și, în același timp, un bun medicament duhovnicesc ortodox pentru vindecarea unor mentalități la modă, foarte greșite și profund dăunătoare sufletului (de tipul că: 1. și păgânii – elini sau hinduși – au o vreo religie făcută  sub insuflarea lui Dumnezeu sau vreo  religie care parțial este pe placul lui Dumnezeu; 2. aduc și ei închinare lui Dumnezeu, în felul lor; 3. se pot mântui dacă rămân în religia lor; 4. au vreo lucrare asemănătoare cu a ortodocșilor în vreun puncticel, cât de mic). Acest jurnal duhovnicesc, foarte frumos din punct de vedere literar, captivant din punct de vedere al pățaniilor duhovnicești la limită, dar și de o seriozitate și căutare a adevărului profundă și echilibrată, este datorat unui fin intelectual filozof care a experimentat din plin, cu riscul vieții sale, hinduismul, dar a fost scăpat de Părintele Paisie Aghioritul de pe marginea prăpastiei și a făcut o comparație foarte pertinentă (atât teologic și filozofic dar, mai ales, prin trăirea lăuntrică) între hinduism și Ortodoxie. Vă dorim lectură plăcută și folos duhovnicesc, atât la examene cât și în propria lucrare de mântuire.

Marii initiati ai Indiei si Parintele Paisie

Ce au pățit românii de la yoga (= tâlcuită din limba sanscrită în limba română jug) și cum ea este incompatibilă cu ortodocșii (dacă vor să rămână ortodocși):

Pr. Ioan Filaret – Crestinism si yoga

Cuvant_catre_tineri al Sfântului ierarh Vasile cel Mare, în care Sfinția sa nu zice că faptele bune ale păgânilor ar fi  în Hristos, cum răstălmăcesc unii, ci, dimpotrivă, că noi trebuie să comparăm învățătura noastră cu a lor, analizând asemănările (spre a le păstra pentru folosul virtuților din afară – căci după Sfântul Ioan Casian, nimeni care nu are harul Sfântului Duh din Botez, nu poate să se curățească lăuntric –  și pentru dezvoltarea înțelegerii – ca să ne obișnuim cu înțelesurile abstracte și așa să ne apropiem de Sfintele Scripturi) dar și deosebirile pentru a le respinge, cu toată tăria. Criteriul de bază de selecție și scopul acestui exercițiu intelectual fiind Adevărul:

„Când vorbesc de faptele sau cuvintele bărbaţilor buni, să-i iubiţi şi să-i imitaţi şi mai ales să încercaţi să fiţi ca nişte oameni ca aceia; dar când vor-

4 Fapte 7, 22.

5 Dan. 1, 4.

14

 besc de oameni răi, trebuie să evitaţi imitarea lor, astupându-vă urechile, după cum spun poeţii, tot atât de bine ca şi Ulise în faţa cântecelor sirenelor6, că obişnuinţa cu cuvintele rele este o cale spre fapte. De aceea trebuie să păzim cu toată grija sufletul, ca nu cumva, atraşi de plăcerea cuvintelor, să primim, fără să băgăm de seamă, ceva din cele rele, întocmai ca aceia care beau otrava împreună cu mierea. Nu vom lăuda, deci,

6 Homer povesteşte în Cântul XII, 142—200 al Odiseii despre o insulă, din apropierea strâmtorii Mesina, care era locuită de sirene. Acestea, prin cântecul lor fermecător, ademeneau şi pierdeau pe toţi corăbierii care se apropiau de insulă ca să le asculte cântecul. Ulise, pentru a scăpa şi el şi echipajul corăbiei sale de vraja cântecului sirenelor, la sfatul zeiţei Circe, a astupat cu ceară urechile corăbierilor şi a pus să fie legat de mâini şi de picioare de catarg, ca să poată asculta cântecul sirenelor, dar să nu poată îndrepta corabia spre insulă. Numai aşa a scăpat de primejdie.

15

 pe poeţi nici când spun vorbe de ocară, nici când batjocoresc, nici când înfăţişează pe îndrăgostiţi sau pe beţivi, nici când spun că fericirea stă într-o masă bogată şi în cântece neruşinate; dar cea mai puţină atenţie le vom da când vorbesc de zei şi mai cu seamă când povestesc că sunt mulţi şi nu se înţeleg între ei. La zei, fratele se răscoală împotriva fratelui, tatăl împotriva copiilor, iar aceştia la rândul lor duc război neîmpăcat părinţilor lor. Să lăsăm pentru actorii de pe scenă adulterele zeilor, amorurile şi împreunările lor în văzul tuturora, dar mai cu seamă destrăbălările lui Zeus7 corifeul şi şeful tuturor zeilor, după cum spun ei, de care e ruşine să le spui chiar despre animale.

7 Zeus, divinitatea supremă a grecilor — identificat la romani cu Jupiter—căsătorit cu Hera, este tatăl multor zei şi semizei.

16

 III

Acelaşi lucru am să-l spun şi despre scriitori; şi mai ales când scriu pentru a face plăcere ascultătorilor. Nu vom imita nici arta de a spune minciuni a oratorilor. Că nici la tribunale, nici în celelalte fapte nu se cuvine să minţim, noi care am ales calea cea dreaptă şi adevărată a vieţii, cărora prin lege ni s-a poruncit să nu umblăm în judecăţi. Vom primi. însă. acele scrieri ale lor în care au lăudat virtutea sau au osândit viciul. După cum celelalte fiinţe se bucură numai de mirosul sau de frumuseţea florilor, iar albinele pot lua din flori si mierea, tot asa si aici, oamenii care nu caută în astfel de scrieri numai plăcutul şi frumosul pot să scoată din ele si un oarecare folos pentru suflet. Trebuie, deci, şi voi să citiţi scrierile autorilor profani, aşa cum fac

17

 albinele; acelea nici nu se duc fără nicio alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile peste care se aşază, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere. Noi, dacă suntem înţelepţi, să luăm din cărţi cât ni se potriveşte nouă şi cât se înrudeşte cu adevărul, iar restul să-l lăsăm. Şi, după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot aşa şi cu nişte scrieri ca acestea; să culegem atât cât este de folos şi să ne ferim de ce este vătămător. Aşadar chiar de la început se cuvine să cercetăm pe fiecare dintre învăţături şi să le adaptăm scopului urmărit, potrivit proverbului doric: «potrivind piatra după fir».”

Sfântul ierarh Vasile cel Mare, cartea pe care o găsiți la link-ul de mai sus.

Examenul cursului semestrial IFR:

…………………………..gr. I+II+III: 1 febr., ora 13.00

…………………………..de invatat: din notile de la curs sau din inregistrari audio.

Iată 2 variante de notițe ale cursului audio (pentru a le compara între ele, acolo unde electronica face feste):

Varianta 2 IFR 4.1   (nu e nevoie de învățat budismul care este la sfârșitul ei)

Varianta 1 Curs 2014.4.1 fara 12,45,46,47 expus de Pr. Prof. Dorin Oancea, completari: pp. 11,12,45,46,47:  completari curs ifr 4.1

(Mulțumim mult colegilor noștri care atât de mult s-au ostenit pentru noi cei care nu am putut veni la curs, ca să avem un material bine pus la punct. Să le răsplătească Dumnezeu cu note bune și mântuire pentru jertfa și smerenia lor)

Cursul de anul trecut (Lect. Dr. Alina Pătru), dacă dorim să comparăm cele două cursuri curs-2012-anul-iv-sem-i, .

…………………………..examen scris

Cei care vor să-și trimită lucrarea de seminar refăcută, pot să o trimită până cam în 25 februarie (ca să poată fi procesată nota finală de la IFR până pe 1 martie, când intră în discuție bursele), la această adresă de email florin.pavel@ulbsibiu.ro și să verifice dacă nu cumva primesc vreun email de respingere automată. Nota finală = (nota subiect 1 + nota subiect 2+ nota lucrării de seminar)/3. Să ne ajute bunul Dumnezeu…

9. Dogmatica

……………gr. I+II+III: 7 febr., ora 9.30

……………de invatat: subiectele si materiale sunt aici

Subiecte pe care a pus pr. Mosoiu accent la curs si deci au sanse mai mari sa fie date la examen.

Faptele apostolilor, capitolul 2, Sf. Nicodim Aghioritul machetat spre citire lejera

……………..examen scris si oral

11. DreptBis.

……………………..gr. I+II+III: 14. Febr., ora 11.00

…………………….de invatat din notile de curs: Caiet drept bisericesc 4.1

Completări:  ultimul curs drept 4.1.

…………………….examen scris

12. Misiologie:

…………….gr. I+II: 19 febr., ora 9.30

……………..gr. III: 22 febr., ora 15.00

……………..de invatat: misiologie 4.1

Maine 19,02,2014
examenul la misiologie (grupele 1+2) va incepe la 12.00. Trebuie sa stim cat mai multe versete-10 la fiecare tema. E folositoare si cartea Biblia impotriva protestantismului.

……………..examen ?

13. Pastorala:

……………..gr. I+II+III: 21 febr., ora 9.00

de pregătit în scris de mână (1-2 pag.) ce înțelegem noi dintr-un cuvânt (despre vocația preoțească) al Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur din tratatul său: Despre-Preotie-Sf Ioan-Gura-de-Aur

……………..de invatat: din curs pana la familia preotului inclusiv Pastorala-curs complet

………………. Examen scris

14. Spiritualitate

………gr. I+II+III: 15  febr., ora 9.30, după Sfânta Liturghie

………de invatat: suport-curs-spiritualitate-an-iv-sem-i

……….examen scris

!!!Nota: pot aparea modificari sau completari pe parcurs. De aceea va rog sa consultati mereu lista de fata și calendarul de aici:

a.  https://cid-d8211a5cb9a7f9b5.calendar.live.com/calendar/private/e04d916c-c2ff-4bcf-9157-b70b383e6cec/73bcdf04-8182-4387-8192-fd99e187d80a/index.html

b. dacă  aveți Outlook puteți descărca calendarul de aici (care se actualizează  automat) :

webcals://cid-d8211a5cb9a7f9b5.calendar.live.com/calendar/private/e04d916c-c2ff-4bcf-9157-b70b383e6cec/73bcdf04-8182-4387-8192-fd99e187d80a/calendar.ics.

Deocamdata datele de mai sus sunt sigure, stabilite de comun acord cu parintii profesori sau cu profesorii. Vom încerca, dacă ne ajută bunul Dumnezeu,  completăm lipsurile de materiale promise mai sus, pe măsura în care primim documentația.

Folos duhovnicesc din învățat!

Avizat decanat

Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel Pavel

Acest articol a fost publicat în Semestrul 1. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Vă rugăm să lăsaţi un răspuns:

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s